• Mandelaplein 1, 1314 CG ALMERE
  • info@work2b.nl
  • 036 - 200 22 33
  • Work2B is lid van de en maakt deel uit van de Taskforce Arbeidsmarkt

Privacybeleid

https://www.work2b.nl

Work2B BV
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ ALMERE

KVK 75054027

De Functionaris Gegevensbescherming van Work2B BV is te bereiken via privacy@Work2B.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Work2B BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige eventuele persoonsgegevens die heb verstrekt tijdens het invullen van een contactformulier of eventueel buiten de website om worden opgenomen in het kader van de dienstverlening
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@work2b.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Work2B BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening van het aanbieden van werk uit te kunnen voeren
  • Om jou actief vacatures te kunnen aanbieden
  • Om in het kader van Work2B Community tips, adviezen, voordelen en aanbiedingen te sturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Work2B BV neemt in bepaalde delen van het werving- en selectieproces op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Work2B BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Work2B BV hanteert een bewaartermijn van 2 jaar. Indien na deze periode de persoonsgegevens niet meer voor het doel ter verzameling nodig zijn worden de gegevens vernietigd. Uitzondering hierop is de aanmelding voor de nieuwsbrief en het lidmaatschap van Work2B Community. Deze gegevens blijven behouden tenzij je gebruikt maakt van de afmeld functie in de nieuwsbrief of in de Community-base.

Delen van persoonsgegevens met derden

Work2B BV verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Work2B BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Work2B BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Work2B BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@work2b.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart bijvoorbeeld met een markeerstift. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Work2B BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@work2b.nl

Klachtenbeleid

Wanneer je in algemene zin vindt dat iets niet gaat zoals jij dat wilt, kun je bij Work2B een klacht indienen. Dit kun je doen op privacy@work2b.nl ter attentie van de directie. Je krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of een contactverzoek om jouw klacht toe te lichten. Natuurlijk willen we je daarna zo snel mogelijk tevreden stellen met de oplossing.